Fuji NXT XB04160 CONVERYOR BELT

Model:

Fuji NXT XB04160 CONVERYOR BELT

Part Number:

NXT XB04160 CONVERYOR BELT

Category:

Surface Mount Technology Equipment

Model Year:

2015

Condition:

new

Location:

China

Offered by:

Leaderway

Model No.:NXT

Brand Name:fuji

warranty time:6months

Place of Origin:Guangdong, China (Main...

condtion:original

FUJI NXT XB04160 CONVERYOR BELT

FUJI NXT XB04160 CONVERYOR BELT

FUJI / NXT BELT LIST:

H4453H H4454A H4455A H4456A H4456T H4457A H4457T H4458A H4458A H4458T H4459A H4459H H4459T H4460A H4461A H4462A H4463A H4464A H4465A H4466A H4467A H4468A H4469A H4470A H4471A H4472A H4472T H4472Z H4473A H4474A H4475A H4475H H4475T H4475Z H4476A H4476B H4476F H4476G H4476L H45757 H45758 H45710 H4509R H4453H H4578A H4579A H4580A H4521F H4521T H4521N H4453H H45190 H4519W WPA5091 WPA5101 H4519T H45735 H45730 H4509M H4518L H4519T H4509K H45713 H45732 H45095 H45095 H4509S

XB04160 XB01111 DBPQ0140 XB01021 XB01020 XB04180 XK04160 CSQC0700 WQC5091 MQC6200 MQC6203 CSQC2190 MQC1031 MQC1033 MQC1020 CLC4400 BHPP1440 BHPP6061 BHPP6060 CSQC2090 DGQC0290 DGQC0700 QMQ1090 CLN8300 PQC0310 QUQ0050 NQC3200 MQC6200 MQC1030 PQC0300 BTPT0980 DCQC0320 CLC7300 WQC5090 JQC4310 BTQC0090 PPT0863 BHQC0150 YQC0211 YQC0210 LXT0763 WQC6070 DBPP0640 CSQC3080CSQC3160 DBPQ0270 CLG6653 CLC6350 CBC0343

thnaks

Company Information:

Leaderway

www.leadersmt.com

shenzhen, China

Manufacturer of Assembled PCBs

  • Phone 8613554981629
  • Fax 86-0755-11111111
Company Postings:

(337) SMT parts, accessories & PCB supplies items

(19) products in the catalog

SMT Equipment & PCB Assembly Machines RFQ

This Fuji NXT XB04160 CONVERYOR BELT has been added in 23, Nov 2014

This Fuji NXT XB04160 CONVERYOR BELT has been viewed 589 times.

SMT Machines

Facility Closures